Nieuw boek op komst!

In februari verschijnt mijn eerste boek. De titel is ‘Radicalisering ontrafeld: tien redenen om een terroristische aanslag te plegen’ en het gaat, zoals de titel al suggereert, over de motivatie van terroristen. Wat brengt hen tot het plegen van terroristische aanslagen? Naar mijn idee verzanden debatten over deze kwestie snel in algemeenheden over dat het religieuze fanatici of juist gefrustreerde jongeren zouden zijn. In ‘Radicalisering ontrafeld’ laat ik aan de hand van allerlei voorbeelden, variërend van Breivik tot Mohammed B. en van de IRA tot de Syriëgangers, zien welke factoren allemaal een rol kunnen spelen. Op deze manier probeer ik los te komen van de eendimensionale verklaringen die het debat domineren. Pas als we inzien hoe divers de drijfveren van terroristen zijn, kunnen we het probleem effectief aanpakken.

About the Author: TvD

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *