Aanslagen in Parijs

De aanslagen in Parijs waren de bloedigste in Europa in meer dan tien jaar tijd, en de manier waarop deze acties zijn voorbereid en uitgevoerd, roept vragen op over de ontwikkeling van de terroristische dreiging. Onder Media appearances en Commentary and analysis vindt u mijn bijdragen aan het publieke debat naar aanleiding van de aanslagen. Voor verzoeken voor interviews, voordrachten of artikelen kunt u gebruikmaken van het contactformulier.

About the Author: TvD